Nátěr Baumit UniPrimer 25 kg – 06P

1 999,00 Kč

Baumit UniPrimerVýrobek:Průmyslově vyráběný, organicky pojený základní nátěr.Složení:Organická pojiva, aditiva obsahující silikon, minerální plniva, přísady, voda.Vlastnosti:Zvyšuje přilnavost omítky ... Více informací

Detail nabídky

Baumit UniPrimerVýrobek:Průmyslově vyráběný, organicky pojený základní nátěr.Složení:Organická pojiva, aditiva obsahující silikon, minerální plniva, přísady, voda.Vlastnosti:Zvyšuje přilnavost omítky k podkladu, sjednocuje jeho nasákavost, umožňuje rovnoměrné vybarvení barevného odstínu, hydrofobizuje podklad.Použití:Univerzální základní nátěr pro exteriér i interiér, pro následné nanášení tenko-vrstvých omítek Baumit, např. Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop, Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop, Baumit SiliporTop.Skladování:V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.Zajištění kvality:Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.PodkladPodklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, bez mrazu, prachu, solných výkvětů, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbytků mastnoty anebo odbedňovacích olejů, nesmí být vodoodpudivý.Baumit UniPrimer je vhodný na:- minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů- vápenné, vápenocementové a cementové omítky- beton- vápenné a sádrové omítky- dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítkyBaumit UniPrimer je nevhodný na:- čerstvé vápenné omítky a nátěry- plastické hmoty, lakové eventuálně olejové vrstvy a klihové barvy.Zpracování:Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případ-nou úpravu konzistence je možné provést cca 1 l vody / balení 25 kg nebo cca 2 dl vody / balení 5 kg Baumit UniPrimer. Nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách dopo-ručeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při vícenásob-ném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Před nanášením konečné povrchové úpravy dodržet technologickou přestávku min. 24. hodin.Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.Upozornění a všeobecné pokyny:Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem, např. pomocí fasádních sítí. Vysoké teploty, zejména v letním období, mohou nežádoucím způsobem ovliv-nit výsledné vlastnosti, např. riziko spálení nátěru. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání anebo nepřízni-vě ovlivnit vlastnosti nátěru.Probarvené hmoty je třeba objednávat najednou v celém množství (se započí-táním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. Více informací o produktu

Doprava

od 249,00 Kč

Možná se vám bude líbit